ИЗВАДКА ОТ

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ,

АКТУАЛИЗИРАНИ, ЗА ЦЕЛИТЕ НА СИНХРОН С ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО ЩЕ ВЛЯЗАТ В СИЛА ОТ 00:00 ЧАСА НА 26ТИ МАЙ 2018 ГОДИНА, като част от пълния текст на Общи условия за използване на услугата.

 

Чл. 13, т. 8  (нов) Данните, които elvis.bg събира от свои регистрирани потребители са единствено с цел проверка на легитимност на създадения профил и правоспособност за представителство на юридическото лице, чийто профил е създаден от профила на съответното физическо лице. Събираните данни от Elvis.bg са:

 • (а) Име и Фамилия
 • (б) Адрес по лична карта
 • (в) Дата на раждане
 • (г) Адрес на електронна поща

Чл. 13, т. 9  (нов) Данните, които elvis.bg събира от свои регистрирани потребители ще бъдат използвани единствено за обслужване на създадения профил от физическото лице и прилежащите към него (създадени от него) фирмени профили, а именно – за издаване на счетоводни документи за обслужване на профила, заплащането на абонаментите за използване на платформата, както и други услуги, допълнително договорени между Elvis.bg и потребителите.

Чл. 14 (нов)  Синхрон с Общия регламент за защита на лични данни (GDPR)

 • Общият регламент за защита на личните данни касае само и единствено данните за физически лица. Той не се отнася за фирмени данни и данни, обменени между фирми (юридически лица), които касаят тяхната обикновена търговска дейност. Крайният срок за привеждането на всички системи, работещи с лични данни е 25 май 2018 година в синхрон с този регламент е спазен и от платформата elvis.bg.
 • Новите функционалности, които elvis.bg ще предлага след 25 май 2018 година ще покрият изискванията по Общия регламент за защита на личните данни. Тези функционалности са:
  • Изрична информираност какви данни ще бъдат събирани и с каква цел.
  • Възможност за изтриване на личния профил от потребителя напълно, без възможност за възстановяване на данните, или така наречената „опция на пълното забравяне“. В тези случаи, когато потребителите на elvis.bg предпочетат да изтрият напълно профила си, Elvis.bg няма да съхранява данни, които са свързани с тях и могат да ги идентифицират напълно или създадените от тях фирмени профили, освен логове, за целите на криминални разследвания на възможни злоупотреби и престъпления.
  • Документите издадени чрез elvis.bg (фактури, известия, разписки), ще бъдат съхранявани 1 година след датата на изтриването на фирмения профил, който е бил изтрит чрез изтриването на личния профил на собственика на същия фирмен профил. Това съхраняване е за да обезпечи целите на счетоводото обслужване на фирмите-контрагенти на изтрития профил.
  • Предоставявне на техническа автоматизирана функционалност за информиране на клиентите на потребителите на elvis.bg за това какви данни се съхраняват за тях. Към тази функционалност има възможност за обратно информиране на потребителите на Elvis.bg от техните клиенти при нежелание от последните да се съхраняват повече техните лични данни.
  • Автоматично изтриване на лични профили и свързани с тях фирмени профили при пълна неактивност повече от 6 месеца. Пълна неактивност означава липса на всякакъв достъп и активни сесии (след вход с парола). В такива случаи bg не носи отговорност за изтритите данни. Документите издадени чрез elvis.bg от профил, който е автоматично изтрит поради неактивност ще бъдат съхранявани 1 година от изтриването на профила за целите на счетоводото обслужване на фирмите-контрагенти на изтрития профил.
Абонирайте се за новини
Ще получавате най-много веднъж в месеца информация за нови функции, възможности и екстри, в полза на Вашият бизнес!
Ние уважаваме Вашата конфиденциалност и не злоупотребяваме със споделена информация.